Du er her: 

Corona og kirken – vi er der!

Provst Anders Bonde, Favrskov provsti.

Med Corona’ens indtog har sårbarheden for alvor ramt Danmark. Der er brug for næstekærlighed og nærvær i en tid, hvor vi skal holde fysisk afstand.

Af provst Anders Bonde, Favrskov.

Danmark er ramt af Coronavirus. Vi befinder os i en helt ekstraordinær situation. Ingen af os kan mindes noget, der tilnærmelsesvis ligner det, vi er ude i lige nu. En global pandemi, der truer os alle.
 
Ingen kender enden på det her. Uvisheden er så massiv i ethvert menneskes liv på en måde, så det påvirker os alle. Især - og naturligt nok de mest udsatte og sårbare. Vore ældre og gamle, vore syge og svage, alle dem, der lige nu befinder sig i størst risiko for at blive ramt. Og så er der det følsomme sind og den psykisk syge, der bærer på en sårbarhed, der gør det særligt svært at takle det, der synes at true.

Der er brug for medmenneskelighed lige nu. Der er brug for al den kærlighed og omsorg, der kan mobiliseres. Det er helt nødvendigt, at den stærke tager ansvar for den svage.

Det er dét, der er kirkens budskab midt i uvisheden. Næstekærlighed i handling, der betyder, at vi alle støtter op om sundhedsmyndighedernes bestræbelser for at redde os alle bedst muligt igennem en meget svær tid.
 
Hvad gør din lokale folkekirke?
Kirkerne er lukkede. Gudstjenester, arrangementer aflyst, undervisning lukket ned. Kun de mest nødvendige kirkelige handlinger bliver gennemført efter det, der er hele intentionen i det nationale beredskab - nemlig, at der er så lidt fysisk kontakt som muligt.
 
Derfor tilråder præsterne at udskyde alle kirkelige handlinger, der ikke er strengt nødvendige. Bisættelser og begravelser gennemføres med færrest mulige deltagere, og det er jo alvorlige og triste tiltag ind i en i forvejen sårbar begivenhed. Men det synes desværre nødvendigt.
 
Kirken lukker således ned, som samfundet lukker ned. Men det har kirken det virkelig dårligt med. Det strider fuldstændig mod det, der er Folkekirkens ærinde. Kirkens opgave er til alle tider - i alle situationer - at være det menneske nær, der trænger den mest. 
 
Kirken er der…!

Det er vigtigt at sige, at præsterne i hele provstiet står klar med at hjælpe. Er der brug for en samtale, er telefonerne åbne døgnet rundt. Mails bliver besvaret, og er der - om nødvendigt - brug for et besøg, kommer præsten gerne. Naturligvis efterlever de alle de værneforskrifter, der gælder i forhold til smittefare.

Kirken holder således “åben”. Budskabet forkyndes, og der ligger allerede prædiken til førstkommende søndag på de digitale medier. Men der bedes også bønner lige nu. Vi beder i kirken for vores land og vores folk. Præsterne går i forbøn for den svage og sårbare. Og for det sundhedspersonale, der er hårdt presset.
 
Støt hinanden i en svær tid
Men kirken er ikke kun præsten. Vi bærer alle budskabet om næstekærlighed med os. Ude i familierne har vi til opgave at tale sammen. Støtte hinanden med at takle uvisheden. At ”samtale” håbet op.
 
Vi skal være opmærksom på dem, der bor alene. Tag telefonen og ring. Og sidder du selv alene, og ikke kender et nummer - så ring til din præst.
 
Jo, det er underligt, at vi i den grad skal holde afstand nu, hvor vi virkelig har brug for at stå sammen. Men der findes ”et rum”, hvor vi uanset den fysiske afstand kan være hinanden nærmere end nogensinde. Og i det rum, indgyder Vorherre os tro og håb. Helt konkret tro på, at myndighederne har styr på situationen. At vi vil blive hjulpet sikkert igennem, hvis vi netop hjælper hinanden af hensyn til den svage. 
 

Del dette: