Du er her: 

Folkekirken åbner!

Af: Anders Bonde, provst
Fra mandag den 18. maj genoptager Folkekirken alle kendte aktiviteter, gudstjenester, dåb og vielse, men også sognegårde og -huse får mulighed for at slå dørene op til caféer og møder interne som eksterne herunder undervisning.

Gudstjeneste
Det er menighedsrådenes og præsternes ambition, at alle kan få del i Folkekirkens ydelser. Der vil blive tilbudt flere og måske kortere gudstjenester i takt med behovet. Biskopperne er på vej med særskilt anvisning i forbindelse med nadver. Og i det hele taget er alle optaget af at invitere til den kirke, menighederne kender.

Begravelse og bisættelse
En særlig udfordring under Corona - ikke mindst for pårørende - er bisættelser og begravelser. Der vil også her ske en lempelse fra den 18. maj på deltagerantallet i kirken afhængig af kirkens størrelse.

Hvis hele handlingen foregår på kirkegården beregnes deltagerantallet efter kirkegårdens størrelse med muligheder for et væsentlig større følge.
Der vil lokalt blive foretaget en beregning på de enkelte faciliteter, og deltagerantal i de enkelte bygninger og rum vil blive annonceret tydeligt ved skiltning.

Restriktioner
Folkekirken er undtaget forsamlingsforbuddet, men arealgrænsen på 4 m2 pr. person med en afstand på 2 m gælder stadig.

Alt skal ske under iagttagelse af alle værneforskrifter i forhold til Corona. Skærpede krav til rengøring og karenstid mellem arrangementer. Respekt for afstandskrav og øget skiltning, men også nødvendige anvisninger ved ind- og udgang vil stadig være en del af den almindelige rutine for besøgende.

Adgangsbegrænsning er en naturlig følge af arealkravene. Og der kan blive tale om tilmelding. De enkelte sogne annoncerer, hvordan der konkret kan tilmeldes.

Nærmere oplysninger kan indhentes på kirkekontorerne, hos præsterne og på kirkernes hjemmesider.

Anders Bonde, provst Favrskov.

Del dette: