Du er her: 

Nu udbyder Akademi for præstekadetter igen attraktive studiejobs

Det betyder, at du allerede som studerende får en unik mulighed for at arbejde i praksis med de grundlæggende præsteopgaver inden for gudstjenester, undervisning og sjælesorg.

For at få studiejob som præstekadet, må man være kandidatstuderende i teologi, være nysgerrig på præstearbejdet og på at komme til at arbejde med det i praksis.

Akademi for Præstekadetter blev oprettet i september 2019. Her tilbyder vi et fagligt studiejob, der giver en unik indsigt i og erfaring med præstearbejdet. 

Som præstekadet bliver du en del af den folkekirkelige hverdag og kommer i nærkontakt med de opgaver og udfordringer, der er som folkekirkepræst.

Det betyder, at du allerede som studerende får en unik mulighed for at arbejde i praksis med de grundlæggende præsteopgaver inden for gudstjenester, undervisning og sjælesorg.

Du vil også blive en del af det pastorale miljø i provstiet og vil deltage i provstikonventer og andre faglige møder på linje med præsterne.

  • Akademiet er base og udgangspunkt for præstekadetternes aktiviteter. Her klædes kadetterne på til opgaverne i menighederne under ledelse af akademileder, sognepræst Eva Pedersen.  
  • De fysiske rammer for akademiet er i provstifaciliteterne i Hadsten, Kirkevej 8. –Kun 20 minutters togtur fra Aarhus H.
  • Akademiet har rådighed over en leaset bil, som præstekadetterne kan bruge, når de skal på arbejde i provstiet.
  • Præstekadetterne ansættes i en periode af max 2 år med et lønnet ugentligt timetal på 10 timer. Ansættelser sker på bacheloroverenskomst under Den danske Præsteforening.
  • Formålet med Akademi for Præstekadetter er at bygge bro mellem det akademiske studium og præsteembedet med det sigte at tiltrække og fastholde præster i folkekirken. Arbejdstiderne er fleksible og tager hensyn til teologistudiet.


Ansøgning: 

Er du interesseret i at blive præstekadet i Favrskov Provsti, skal du sende en motiveret ansøgning til akademileder Eva Pedersen på evpe@km.dk senest mandag d. 16 / 23. november. 

Ansættelsessamtalerne finder sted i uge 49.
Ansættelser fra januar 2021.

Læs mere om Akademi for præstekadetter her

Mød akademilederen

Mød præstekadetterne

Del dette: