Du er her: 

Folkekirken Favrskov vil reducere sit Co2- aftryk med 70 procent

Ny klimarapport kortlægger kirkernes forbrug og giver konkrete forslag til, hvordan sognene i Folkekirken Favrskov når i mål med Co2-reduktionen. Udgifterne forventes at blive omkring 40-50 millioner

Pressemeddelelse:
Klimaforandringerne går ikke over af sig selv. Der skal handles. Dét ansvar tager menighedsrådene i Folkekirken Favrskov nu på sig ved at støtte op om et flertal i Folketingets ambition om at reducere Co2 aftrykket med 70 procent frem mod 2030 i Danmark. 

Torsdag den 10. december udgiver Folkekirken Favrskov en klimarapport med kortlægning af det nuværende Co2 aftryk og med et inspirationskatalog med konkrete forslag til, hvordan målet om at reducere med 70 procent kan nås.

Læs klimarapporten her

Rapportens anbefalinger kræver investeringer i størrelsesorden 40-50 millioner frem mod 2030, og vil kunne indarbejdes i de løbende budgetter.

Et af de første eksempler er præstegården i Voldum, som er omdannet til et nul-energi-hus, blandt andet ved solcelleanlæg, jordvarme, isolering og reduktion af beboelsesarealet (1. sal er nedlagt og isoleret). 

Rapporten er udarbejdet af Energitjenesten med afsæt i kirkernes forbrug og giver 36 forslag til Co2 reduktioner, hvor især bygningernes energiforbrug, indkøb og transport samt kirkens jorde (anvendelse) er de tre hovedindsatsområder. 

Meget er eksempelvis hentet ved at udskifte olie- og gasfyre, etablere solcelleanlæg, udskifte maskinparken til eldrevne maskiner og køretøjer. Ligesom overvejelser over, om dele af de bortforpagtede jorde skal anvendes til andre formål end konventionel landbrug, er på dagsordenen.

Biskop over Aarhus Stift, Henrik Wigh-Poulsen, glæder sig over Folkekirken Favrskovs initiativ, som lægger sig i slipstrømmen af biskoppernes klimadagsorden, og håber, at arbejdet i Folkekirken Favrskov kan inspirere andre provstier og sogne til at tage fat på klimaudfordringerne:

At passe på klimaet handler ikke om store ord og lange prædikener. Det handler om at tage vare på vores fælles omgivelser og den grønne jord, vi er sat på, og som vi er sat til at forvalte på alle de små og store måder vi kan. At passe på klimaet er derfor noget meget praktisk og hverdagsagtigt.” Biskop over Aarhus Stift, Henrik Wigh-Poulsen.

Nu skal rapporten ud og arbejde i sognene, for det er, ifølge provst Anders Bonde, afgørende for at komme i mål, at det er de enkelte menighedsråd, som tager fat og lader sig inspirere af forslagene: 

”Klimarapporten er tænkt som et inspirationsværktøj i menighedsrådsarbejdet 2020-2030. I budgetlægningen i det næste ti år er der brug for at handle konkret på klimaet. Og derfor skal vi vide, hvor vi er – og hvor vi skal hen – men ikke mindst har vi brug for en samtale om, hvad vi så gør helt konkret for at nå målet.” Provst i Folkekirken Favrskov, Anders Bonde.

Hent klimarapporten som pdf

 KONTAKT:

  • Provst Anders Bonde: 23 61 64 24 eller anbo@km.dk

Ring gerne for yderligere kommentarer til rapporten og folkekirkens ansvar for klimaet.

Del dette: